Selectează o Pagină

Primăria Comunei Plosca anunță semnarea contractului de finanțare nr. C3I1A0122000066, pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT COLECTIV ÎN COMUNA PLOSCA, JUDEȚUL TELEORMAN”, cod proiect C3I1A0122000066.

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, în perioada 08.02.2023-30.09.2024.

Obiectivul investiției constă în înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport colectiv care să deservească cetățenii din localitatea Plosca, județul Teleorman în vederea efiecientizării sistemului de colectare selectivă și îmbunătățirii ratei de valorificare a deșeurilor. Acest centru va beneficia de containere specifice fiecărui tip de deșeu care va fi depozitat în condiții de siguranță până la ridicarea acestuia de către colector/valorificator. Totodată, această investiție este menită să alinieze standardele de colectare selectivă de la nivelul comunei Plosca cu cele asumate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce va contribui la îndeplinirea obligațiilor de mediu la nivel național și comunitar.

Proiectul este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și este finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor; Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar” cod apel: PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

Valoarea totală a proiectului este de 3.830.914,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 727.873,66 lei. Componenta de împrumut PNRR (Investiția C3-I1.A) este în valoare de 3.830.914,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA eligibil în valoare de 727.873,66 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Plosca.

Persoană de contact: SOPOLAN MIHAI VALENTIN                                                       Primar

e-mail: [email protected]                                                             SERBAN MARIUS COSMIN

telefon 0247327501

 

COMUNA PLOSCA, JUDETUL TELEORMAN

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și este finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                            https://www.facebook.com/PNRROficial/