Selectează o Pagină

Informatii generale anunt

Denumire contract: Executie lucrari pentru „ CONSTRUIRE TARG SAPTAMANAL, COMUNA PLOSCA, JUDETUL TELEORMAN”

Data limita depunere oferta 20.12.2022, ora 16:00

Tip anunt Achizitii directe

Tip contract Lucrari

Cod CPV 45210000-2 Lucrări de construcţii de clădiri (Rev. 2)

Valoarea achizitiei 779.823,32 lei fara TVA

Moneda RON

Descriere contract Lucrari deconstruire targ sapatamanal

Conditii contract: Lucrarea va fi executata la locul de implementare al proiectului din care face parte achizitia, in comuna Plosca, judetul Teleorman, unde se va efectua receptia.

Conditii de participare: Oferta se va depune la sediul primariei comunei Plosca, pana la data de 20.12.2022, ora 16:00 si in catalogul SEAP (www.e-licitatie.ro ). Operatorii economici vor executa lucrarea la locatia de implementare a proiectului „CONSTRUIRE TARG SAPTAMANAL, COMUNA PLOSCA, JUDETUL TELEORMAN”. Ofertantul trebuie sa fie autorizat ANRE. Activitatea care face obiectul contractului trebuie sa fie autorizata la ONRC conform art 15 din Legea 359/2004 actualizata.

                                                                       Cei interesati pot solicita documentatia tehnica.

Criterii de adjudecare: Pretul cel mai mic

Informatii suplimentare: Oferta se depune fizic pâna în data de 20.12.2022, ORA 16:00 (se va preciza la denumire “Executie lucrari pentru „CONSTRUIRE TARG SAPTAMANAL, COMUNA PLOSCA, JUDETUL TELEORMAN” si numarul prezentului anunt publicitar) si in SEAP catalogul electronic (www.w-licitatie.ro) . Ofertele depuse dupa data de 20.12.2022,ora 16:00, nu vor fi luate în considerare. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au postat aceste oferte, sa trimita un e-mail cu noul pret care va fi apoi publicat si in catalogul electronic. Oferta castigatoare va contine documente anexate care se pot solicita la adresa de e-mail [email protected] , impreuna cu un Certificat constatator valabil, nu mai vechi de 6 luni.

Informatii suplimentare se pot obtine prin e-mail, la adresa: [email protected] , persoana de contact Sopolan Mihai, tel: 0767396088