Selectează o Pagină

Descărcare document

 

 

Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2021

 

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primaria Plosca, str. Dunării, nr. 166, Comuna Plosca, Judeţul Teleorman, CF: 4652783, telefon 0247/327501, fax 0247/327501, e-mail [email protected], web: www.comunaplosca.ro.

Primaria Plosca face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2021, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Domeniul pentru care se acordă finanţare nerambursabilă este Sport – programul “Sportul de performanţă”, iar suma propusă a fi finanţată este de 60.000 lei.

 

 

 

 

 

 

 

Primar

Serban Marius Cosmin