Selectează o Pagină

ANUNT PRIVIND DATA SELECTIEI IN URMA ANUNȚULUI DE SELECȚIE PARTENER

pentru participarea în cadrul proiectului ce va fi depus spre finanțare

în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul de proiecte

Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 

Avand in vedere Anuntul de selectie partener publicat de catre Primăria Comunei Plosca, prin care aceasta  intenționează să depună, ca lider (solicitant) un proiect pentru obținerea de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” – AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2, apel de tip competitiv cu depunere la termen destinat exclusiv comunităților marginalizate (populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de una/mai multe SDL) din zona rurală și orașe până la 20.000 locuitori ale căror strategii de dezvoltare locală sunt finanțate prin PNDR, sub- Măsura 19.2 (element de eligibilitate), publicat pe siteul Primariei Comunei Plosca in data de 07.08.2020, prin intermediul prezentei anuntam ca selectia partenerului se va face in data de 17.08.2020.