Selectează o Pagină

PRIMARIA COMUNEI PLOSCA, JUDETUL TELEORMAN  a organizat o procedura de selectie a unui partener in cadrul Programului Operational Capital Uman, apelul de proiecte “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori”- AP5/PI9.vi/OS 5.2., apel de tip competitiv cu depunere la termen destinat exclusiv comunităților marginalizate (populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de una/mai multe SDL) din zona rurală și orașe până la 20.000 locuitori ale căror strategii de dezvoltare locală sunt finanțate prin PNDR, sub- Măsura 19.2 (element de eligibilitate), finanțat din Fondul Social European, în conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din OUG 40/2015 gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 33-34 din HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Calendarul procedurii de selectie a fost urmatorul

Anuntul a fost publicat la data de 07.08.2020.
Organizatiile interesate si-au depus aplicatiile pana la data de 14.08.2020
Data pana la care au putut fi solicitate clarificari a fost 10.08.2020

Rezultatul procedurii de selectie se publica pe pagina www.comunaplosca.ro la data de 17.08.2020.

 

In urma evaluarii conform grilelor publicate in anuntul de selectie parteneri, organizatia selectata este urmatoarea:

Nr. crt. Ofertant Punctaj
 

1.

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA “CAMPIA BURNAZULUI” – Comuna Peretu, judetul Teleorman 100

 

PRIMAR,

Daniel GROSU

 

 

Data publicare: 17.08.2020

ANUNT EVALUARE PARTENER