Selectează o Pagină
Descărcare document

COMUNA PLOSCA

Nr. 3876/01.11.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local

al Comunei Plosca, pe anul 2021 pentru sport,

în baza Legii 350/2005

 

Primăria Plosca, str. Dunării, nr. 166, cod poştal 147265, Plosca, Judeţul Teleorman, telefon 0247/327501, fax 0247/327501, e-mail: [email protected],  web: www.comunaplosca.ro.

Primăria Plosca invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoare: bugetul local, 60.000 lei.
  3. Durata proiectelor: 6 luni.
  4. Data şi ora limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal: Legea nr. 350/2005, art. 20, alin. (2), 19 noiembrie 2021, ora 16.00, motivul termenului de 15 zile se datorează timpului scurt rămas pana la încheierea anului.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Plosca, str. Dunării, nr. 166, cod poştal 147265, Plosca, jud. Teleorman, România.
  6. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.comunaplosca.ro si va fi afişată la sediul U.A.T Plosca.
  7. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 22 noiembrie 2021, ora 10:00, sediul Primăriei Comunei Plosca.
  8. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în data de 22 noiembrie 2021, ora 12.00, sediul Primăriei Comunei Plosca.

 

 

 

Primar

Serban Marius Cosmin