Selectează o Pagină

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local

al comunei Plosca, pe anul 2022 pentru sport,

în baza Legii 350/2005

 

Primăria Comunei Plosca, str. Dunării, nr. 166, cod poștal 147265, Comuna Plosca, Județul Teleorman, telefon/fax 0247/327501, e-mail: [email protected],  web: www.comunaplosca.ro.

Primăria Comunei Plosca invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoare: bugetul local, aprobat prin Hotărarea Consiliului Local Plosca nr.5 din 10.02.2022,iîn valoare de 150.000 lei.
  3. Durata proiectelor: anul 2022.
  4. Data şi ora limită pentru depunerea propunerilor de proiect :29 aprilie 2022, ora 16.00.Se reduce termenul de depune al proiectelor de la 30 de zile la 15 zile , conform art. 20, alin. (2),Legea nr. 350/2005, cu scopul accelerării procedurii de selecție fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor a căror întarziere ar aduce prejudicii persoanelor fizice si juridice, care solicită finanțarea.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Comunei Plosca, str. Dunării, nr. 166, cod poștal 147265, Comuna Plosca, Județul Teleorman, România.
  6. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.comunaplosca.ro și va fi afișată la sediul Primăriei Comunei Plosca.
  7. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 02 mai 2022, ora 10:00, sediul Primăriei Comunei Plosca.
  8. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în data de 02 mai 2022, ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Plosca.