Selectează o Pagină

PROGRAM ANUAL LEGEA 350 2024

 

COMUNA PLOSCA

JUDETUL TELEORMAN

  1. 676 din 19/02/2024

 

Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2024

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA PLOSCA, DUNARII,NR.166, Plosca, judeţul TELEORMAN, telefon +40247327501, fax +40247327501, email [email protected] Comuna Plosca, str. Dunării, nr. 166,, Județul Teleorman, CF: 4652783, telefon/fax 0247/327501, e-mail [email protected], web: www.comunaplosca.ro .

Comuna Plosca face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2024, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Domeniul pentru care se acordă finanțare nerambursabilă este Sport – programul “Sportul de performanță”, iar suma propusă a fi finanțată este de 200.000 lei. Domeniul propus pentru finanțare este: Sport in sumă de 200.000 lei.

 

Primar

Șerban Marius Cosmin

 

 

 

 

Întocmit

Șopolan Mihai Valentin