Selectează o Pagină

COMUNA PLOSCA

  1. 873 din 09/03/2023

 

Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2023

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Plosca, str. Dunării, nr. 166,, Judeţul Teleorman, CF: 4652783, telefon/fax 0247/327501, e-mail [email protected], web: www.comunaplosca.ro .

Comuna Plosca face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2023, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Domeniul pentru care se acordă finanţare nerambursabilă este Sport – programul “Sportul de performanţă”, iar suma propusă a fi finanţată este de 150.000 lei.

Domeniul propus pentru finanțare este: Sport in sumă de 150.000 lei.

 

Primar

Șerban Marius Cosmin

 

Întocmit

Șopolan Mihai Valentin