Selectează o Pagină

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primari Plosca, Comuna Plosca, str. Dunării, nr. 166,, Judeţul Teleorman, CF: 4652783, telefon/fax 0247/327501, e-mail [email protected], web: www.comunaplosca.ro .

Primaria Plosca face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2022, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Domeniul pentru care se acordă finanţare nerambursabilă este Sport – programul “Sportul de performanţă”, iar suma propusă a fi finanţată este de 150.000 lei.

Domeniul propus pentru finanțare este : Sport in sumă de 150.000 lei.